Dodge Power Wagon 300, 4×4 pickup, kraj 1970ih/početak 1980ih.