Ram-air usis smanjuje dinamički pritisak zraka u usisnoj grani kako bi se povećao statički, i time se dobio efekt prednabijanja. To se postiže povećanjem presjeka usisne grane kako se bliži komori za izgaranje, budući da fluid usporava razmjerno povećanju presjeka cijevi kroz koju se kreće. Primjer na slici je ram-air ugrađen na Kawasaki V2 motor.

Osim tvorničkih usisnih grana (neki modeli koriste varijabilnu geometriju), za smirivanje usisnog zraka i iskorištavanje Helmholtzove rezonance koriste se usisne cijevi zvane “trubice”, zbog potrebnog oblika. Njihov se presjek može smanjivati kako se bliže komori za izgaranje.